sábado, 15 de febrero de 2020

Den hypnagologiske Metode er et accelererende sprogundervisnings system.
Det grundlæggende med denne psykologiske fremgangsmåde til voksenundervisning er at sparre tid, energi, frustrationer, osv, som kurser på flere uger, måneder eller endda år kan medføre. De forskellige trænings muligheder som vi tilbyder, er kurser af få dages varighed med optimale resultater. For eksempel: Super-Crash Kursus bestående af 10 dages intensiv undervisning, eller Crash Kursus med 7 dages intensiv undervisning. Eller Intensivt Kursus (5 dage), og ligeledes Halvt-Intensivt (2 uger), og inklusiv Weekend Kurser (2 dage).
Kort sagt, drejer det sig om at bruge deltagerens visuelle, auditive og kinetiske hukommelse, således er der ingen grund til at forklare målsproget med beskrivende grammatiske regler, men tværtimod, deltageren vil lære sproget på en logisk og rationel måde. Vi arbejder med det korrekte brug af fonetik (udtalelse, intonation og rytme), syntaks (det korrekte link til at få de lærte ord opbygget i rigtige sætninger) og semantik (den korrekte sammenhæng mellem sætninger til at skabe et totalt kommunikativt repertoire).
De resultater som vi har haft med disse kurser siden 1990 på Costa del Sol og i andre dele af verden, bekræfter gang på gang, at den Hypnagologisk Metode fungerer perfekt med enhver voksen (sprogligt talt, hvor en person er betragtet som voksen fra 12 år), op til 82 års alderen, uanset deres nationalitet eller uddannelsesbaggrund, da det at lære et sprog er intet mindre end at lære en vane.
Fremgangsmåden ved den Hypnagologiske Metode består af 2 faser: den aktive del, hvor deltageren udelukkende fokuserer på logik igennem Lingvistisk transfer til det pågældende sprog. Og den passive del, som bruger Autogenic afslapning, er rettet mod at forstærke de ting der blev lært igennem den aktive del, på et underbevidst niveau.
På grund af det tidligere skitseret, behøver deltageren ikke ”at lave lektier” eller bekymre sig om beskrivende grammatik. Denne kombination af at være i en hypnagogisk tilstand (Alpha tilstand) med en logisk og rationel tilstand, er i sig selv navnet på metoden, dvs. Hypnagologisk.

No hay comentarios:

Publicar un comentario